Dedicació ∴ Compromís ∴ Òptimes Solucions

Think Enginyeria

 

Obra Civil ∴ Edificació ∴ Rehabilitació ∴ Art i Espectacle

 

CONSULTORS D’ESTRUCTURES

“Els científics investiguen el que ja és; els enginyers creen el que mai ha estat“.

Albert Einstein.

Coneix-nos

L’empresa

L’empresa Think Enginyeria és una empresa fundada per Jordi Parés i Massagué i Jordi Velasco i Saboya, especialitzada a aportar les millors solucions a qualsevol necessitat dins de l’àmbit de l’enginyeria estructural en camps tan diversos com l’edificació, l’obra civil, la rehabilitació i el món de l’espectacle.

Ens distingim per potenciar aquells aspectes essencials que garanteixen el correcte desenvolupament d’un projecte assegurant que la seva execució es duu a terme amb èxit. Entre ells destaquem l’ús de les últimes tecnologies de càlcul, la gran experiència i capacitació dels nostres tècnics, i la seva disponibilitat absoluta a l’hora d’atendre i assessorar el client sempre que el necessiti.

Els anys d’experiència i la infinitat de projectes realitzats són dos dels motius que ens permeten trobar les solucions òptimes per a cadascun dels nostres clients.

El que oferim

Serveis principals

Edificació

Obra civil

Rehabilitació

Art i Espectacle

Serveis

Edificació

Oferim una extensa llista de serveis aplicables a tota classe de construccions, tenint àmplia experiència en Edificis d’Habitatges, Edificis Industrials i Oficines, Centres Comercials, Centres Educatius i Pavellons Esportius.

Som consultors d’estructures degudament acreditats per l’Associació de Consultors d’Estructures de Catalunya, i garantim les millors solucions tècniques per a cada projecte, fent-les compatibles amb l’optimització del cost de la construcció.

Per a assegurar l’èxit del projecte, el nostre bagatge ens porta a potenciar una relació cooperativa entre els diferents agents involucrats, fomentant l’inici de col·laboració amb el projectista principal durant la fase d’avantprojecte.

Alguns dels serveis que proporcionem habitualment són:

 • Càlcul de fonamentacions, sistemes de contenció i estructures.
 • Assistència tècnica i direcció d’obra.
 • Auditories tècniques de projectes realitzats per tercers.
 • Estudis d’optimització d’estructures.
 • Informes tècnics: patologies, estudis de viabilitat, etc.
 • Realització d’amidaments i pressupostos.

Serveis

Obra civil

En l’àmbit concret de l’Obra civil, Think Enginyeria és un perfecte aliat.
Donem suport tècnic continuat a diverses de les UTE’s adjudicatàries de les obres de major envergadura, comptant amb la confiança de diverses de les empreses constructores del país.

A més de desenvolupar projectes d’estructures d’obra civil, el nostre factor diferencial es basa a aportar solucions d’urgència durant l’execució de les obres.

En aquesta tipologia de construccions és tan important definir les estructures objecte de cada projecte, com tots aquells elements secundaris que formen part del procés constructiu, i poden ajudar a optimitzar el termini i cost de l’obra.

 Alguns dels serveis que oferim habitualment són:

 • Càlcul de fonamentacions, sistemes de contenció i estructures.
 • Assistència tècnica i direcció d’obra.
 • Auditories tècniques de projectes realitzats per tercers.
 • Estudis optimització d’estructures.
 • Informes tècnics: patologies, estudis de viabilitat, etc.
 • Realització d’amidaments i pressupostos.

Serveis

Rehabilitació

Donat l’interès creixent aquests últims anys a mantenir edificis catalogats, o amb un cert valor
arquitectònic, les rehabilitacions han cobrat, si cap, major importància.
Donada la seva complexitat, unida a la dificultat per a definir correctament les actuacions necessàries
en les fases inicials del projecte, es fa indispensable poder comptar amb un consultor d’estructures
amb àmplia experiència en aquest camp.

Think Enginyeria posa a la seva disposició tot el nostre potencial per a emprendre i tirar endavant, de manera reeixida, tota classe de treballs de rehabilitació d’edificis. L’aplicació de productes de nova tecnologia, l’haver estat a peu d’obra en moltes actuacions i l’haver hagut de donar solució a múltiples problemes, ens fan aportar un gran valor afegit en aquesta mena d’obres.

L’eficàcia i rapidesa a donar resposta als diferents i inesperats problemes que acostumen a sorgir en aquesta mena d’intervencions garanteixen la màxima tranquil·litat per als nostres clients.

Serveis

Art i Espectacle

Diversos èxits nacionals i internacionals ens avalen com a empresa d’Enginyeria especialitzada en el món de l’art i espectacle.

En nosaltres confien de manera reiterativa Grans Teatres i Òperes nacionals i internacionals, Festivals de Música i Artistes de Renom per a desenvolupar les seves diverses produccions i creacions de gran format.

Aquest és un camp on es combinen tècnica i estètica, resultant imprescindible disposar d’una gran sensibilitat per a poder dur a terme i convertir en realitat el disseny dels diferents artistes.

La creativitat va associada a aquesta mena de projectes, sent cadascun d’ells únic i irrepetible.

Entre altres, alguns dels elements que dissenyem i calculem habitualment són:

 • Escenografies per a teatre i òpera.
 • Espectacles de gran format a l’aire lliure.
 • Carpes tibants per a macro festivals de música.
 • Escultures de gran envergadura.
 • Escenaris, graderies i estudis de televisió.
 • Homologació, verificació i certificació d’estructures existents.

Contacteu-nos

Consentir

C/ Esteve Terradas 17, baixos 1. CP 08023 Barcelona

Tel. 934340772

info@thkng.com

Horari

De dilluns a divendres:
Matí: 9:00h a 14:00h
Tarde: 16:00 h – 19:00 h

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y facilitar su navegación.  Más información   
Privacidad
Call Now Button